دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

گروه پاتولوژی از بدو تشکیل دانشگاه علوم پزشکی جهرم به همت و همکاری و راهنمایی  اساتید بزرگ بخش پاتولوژی دانشگاه شیراز استاد دکتر تابعی، کومار ، کاظمی و ... شکل گرفت. این گروه هم اکنون با عهده دار بودن تدریس پاتولوژی عمومی و اختصاصی در گروه دکتری عمومی در مقاطع مختلف و همچنین دانشجویان علوم آزمایشگاهی و پیراپزشکی و همچنین همکاری گسترده در بخش های آموزشی بالینی و بین بخشی و تحقیقاتی ایفای نقش می نماید.

رسالت گروه پاتولوژی


۱-شناسی امکانات موجود بخش در تمامی زمینه ها ( وضعیت کمی و کیفی اعضای هیئت علمی، تجهیزات ، فضای آموزشی و ...)
۲-تدوین اهداف آموزشی و پژوهشی گروه بر اساس مصوبات دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی

 اهداف

‌۱ -تربیت دانشجوی پزشکی عمومی
۲. تربیت دانشجویان کارشناسی علوم ازمایشگاهی
۳ . کمک به ارتقا سطح کیفی و کمی تخصص پاتولوژی و رشته های وابسته  آزمایشگاهی برای بالا بردن سطح آموزش و سلامت
۵- فعالیت در زمینه تحقیقات در حیطه های مختلف پزشکی خصوصا در زمینه تشخیص و در حیطه پاتولوژی

۶– ارتقائ سطح آموزش در رشته آسیب شناسی
۷– بالا بردن سطح آموزش در پرسنل شاغل در آزمایشگاه ها


۸ – بالا بردن سطح کیفی و کمی خدمات آزمایشگاهی

۹- ارائه اطلاعات و آمارهای لازم در جهت پیشگیری و درمان بیماریهای مختلف

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.