دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

بیانیه رسالت دانشکده پزشکی جهرم (Mission Statement)

 

دانشکده پزشکی جهرم به عنوان یک دانشکده تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی جهرم و اهداف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی براساس اسناد بالادستی سال۱۴۰۴، نظیر نقشه جامع علمی کشور و سند تحول سلامت ،برنامه ملی پزشکی عمومی و ماموریت های ویژه کلان منطقه و بسته های طرح تحول ونوآوری در آموزش ، سندتوانمندی های مورد انتظار از پزشکان عمومی و جوانب فراملی براساس اولویت های منطقه ای و معضلات بهداشت جهانی با تکیه بر ارزشهای اسلامی ، اخلاقی و با پایبندی برقانون ، عدالت محوری و با هدف نهایی خدمت به مردم و جامعه علمی و بهره گیری از سرمایه های انسانی و توانمندی های استانی و کشوری در راستای تحقق رسالت دانشگاه و به منظور تربیت نیروهای انسانی مرتبط با سلامت ، همچنین بهره گیری از فن آوری های مناسب و دستاوردهای نوین پزشکی اعم از نوآوری در تجهیزات،روش ها،دانش پزشکی و آموزش پزشکی ، عهده دار فراهم نمودن بستر مناسب برای آموزش نیروهای جوان با کیفیت بالا در راستای تامین نیازهای واقعی سلامت جامعه جهت ارائه خدمات درمانی و بهداشتی از طریق به کارگیری منابع دولتی و خصوصی داخل و خارج متناسب با فرهنگ جامعه و مبتنی براخلاق حرفه ای در چارچوب سیاست های ملی و قطبی می باشد و در راستای تحقق اهداف آموزشی دانشگاه / معاونت آموزشی حداکثر تلاش خود را مبذول خواهد نمود و ماموریتها و اهداف ذیل را بر عهده دارد :
   - آموزش و تربیت نیروهای پزشکی و دانش آموختگان توانمند و کارآمد در سطح عمومی و تخصصی ،تحصیلات تکمیلی برای اطمینان از تداوم خدمات سلامت در آینده، یادگیری مادام العمر از طریق    متدهای نوین آموزشی
   - هدایت و بسترسازی جهت انجام پژوهش های کاربردی و اساسی مورد نیاز بخش سلامت در حیطه علوم پایه ، بالینی ، پرستاری ، پیراپزشکی و بهداشتی با استفاده از فن آوری های جدید به منظور    ارتقاء سطح سلامت جامعه
   - مشارکت در ارتقای سلامت از طریق ارائه خدمات آموزشی درمانی جامع ، با کیفیت و هزینه اثر بخش
   - مشارکت موثر درآموزش مستمر و مداوم دانش آموختگان و بازآموزی اساتید ارائه خدمات بهداشتی درمانی با بکار گیری نیروهای متخصص درمنطقه
   - حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم و کارآفرین با تاکید بر توسعه مراکز اختصاصی متناظر بر نیاز جامعه
   - دانشکده پزشکی با انجام ماموریت ها و اهداف فوق همگام با معاونت آموزشی با تکیه بر اصول ارزشهای اسلامی ، جلب رضایت خدمت گیرندگان، ترویج عدالت اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان،    حفظ شأن و مقام اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان، وجدان کاری و انضباط اداری، اهداف ذیل را دنبال می کند:
   - ارتقاء سطح آموزش و تقویت روحیه پژوهش
   - ارتقاء حرفه ای از طریق یادگیری مادام العمر
   - ایجاد آمادگی در دانشجویان جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر
   - تلاش در جهت نهادینه سازی بسته های طرح تحول و به خصوص بسته مرجعیت علمی –آموزش پاسخگو و دانشگاه های نسل سوم
   - ارتقاء سطح سلامت جامعه و کیفیت زندگی با ترویج زندگی بهتر ، سالمتر ، با نشاط تر برای مردم منطقه
   - گسترش اخلاق و تعهد حرفه ای پزشکی منطبق بر اصول و معیارهای اسلامی
   - ارتقای سطح آموزش همتایان و مشارکت دانشجو در ارتقای سطح دانش و توانمندی خود و سایر دانشجویان
   -  ارتقای سطح توانمندی دانش آموختگان در زمینه مهارت های بالینی/مهارت های برقراری ارتباط/مراقبت بیمار )تشخیص، درمان، بازتوانی(/-ارتقای سلامت و پیشگیری در نظام سلامت و نقش پزشک    در آن/پیشرفت فردی و فراگیری مستمر/ تعهد حرفه ای، اخلاق و حقوق پزشکی/ مهارت های تصمیم گیری، استدلال و حل مسأله

ارزش های حاکم در این دانشکده شامل:

۱- توجه به کرامت انسانی:
   - ارائه خدمات با مراعات ارزش های متعالی دین مبین اسلام در زمینه کسب رضایت الهی، شرافت خدمت به انسان ها و ضرورت حفظ حیات و احیای نفوس

۲- عدالت محوری:
   - حق گرایی و توجه به حقوق احاد مردم (دانشجویان ،مدرسین ، کارکنان و بیماران ....) در تامین منابع ،ارایه سرویس های آموزشی و پژوهشی ودرمانی

۳- اخلاق حرفه ای و اخلاق پزشکی:
   - اشاعه خصایصی چون نوع دوستی، شرافت و درستکاری،وظیفه شناسی،رازداری و توجه به ارتقاء شغلی و ارج نهادن اخلاق پژوهشی
   - ارج نهادن به جایگاه والای علم ، عالم و نیاز های رفاهی ذینفعان اهمیت و الویت دادن به "دانایی محوری" وتوسعه علمی وقداست بخشیدن به "علم جویی" و دانش پژوهی
   - توجه به ارزشهای متعالی دین مبین اسلام در زمینه کسب رضایت الهی، حفظ کرامت انسان، شرافت خدمت به انسان ها، ضرورت حفظ حیات و احیای نفوس، ارتقای سلامت و کیفیت زندگی،    عدالت در سلامت، اهمیت تسکین
   - آلام دردمندان، مراعات احکام الهی و شئون انسانی، التزام به احکام پزشکی و مراعات حقوق انسانی، طلب علم، کفایی بودن وجوب حرفه طب، تأمین و تضمین اولویت ها و ضروریات تشخیص    داده شده و اعلام شده از سوی نظام خدمات
   - سلامت و داشتن انعطاف لازم برای رعایت التزامات فقهی و طراحی و تدریس مسائل مستحدثه در دنیای پزشکی
 
 
۴- تعالی:
   - ارتقای مستمر کیفیت در ارائه خدمات آموزشی ،درمانی و پژوهشی

۵- پاسخگوئی:
   - اشاعه مهارت هایی چون یادگیری مادام العمر، یادگیری خودمحور و تاکید بر آنها برای حفظ و ارتقاء توانمندی های فردی(اساتید و فارغ التحصیلان) پاسخگویی به نیازهای ذینفعان (دانشجویان،    اساتید، دانش آموختگان و جامعه) ، ارتقای حرفه ای
   - ایجاد تعهد در دانش آموختگان در امر درمان بیماران و تامین سلامت افراد جامعه با توجه به اینکه محور همه این فعالیت ها بیمار و جامعه می باشد بنابراین هدف اصلی را تامین سلامت و کاهش    درد و رنج بیماران می داند.
   - استفاده از دیدگاه دانشجویان، اساتید و دانش آموختگان در تصمیم گیری های کلان آموزشی
   - پرورش خلاقیت و استعدادها و آمادگی تحصیلی جهت مقاطع بالاتر
   - استانداردگرایی
 
 
دورنما (Vision) دانشکده پزشکی جهرمدانشکده پزشکی بر آن است به عنوان یکی از دانشکده های برتر در دستیابی جامعه به سلامت عمومی از طریق تربیت نیروهای کارآمد و پژوهش های کاربردی در منطقه مطرح شود. همچنین به منظور افزایش کارآیی و اثر بخشی خدمات خود مصمم است در چند سال آینده با تربیت نیروی انسانی متخصص در گروههای پزشکی و تحقق حرکت دانشگاه در مسیر دانشگاه های نسل سوم ،با گسترش رشته های علوم نوین،دستیابی به مرجعیت علمی و ماموریت های ویژه کلان منطقه ، در توسعه تحقیقات مرتبط با نیاز سلامت و ارتباط آن با با افزایش رضایتمندی خدمت گیرندگان تلاش نموده و در جهت اعتلای دانش آموختگان و مقام و منزلت اعضای هیات علمی به جایگاه اعتلای علمی و فن آوری و دستاوردهای جدید پزشکی ، آموزش متناسب با نیاز جامعه و پاسخگو حرکت کند.    - توسعه دانش بیوتکنولوژی و طب بازساختی
   - توسعه دانش طب سنتی
   - توسعه برنامه پزشک خانواده
   - توسعه دانش های زیست دریایی
   - توسعه دانش مرتبط با ایمنی محیط زیست
   - توسعه دانش بین رشته ای مرتبط با علوم انسانی و علوم پزشکی ( جامعه شناسی علوم پزشکی و...)
 
 
اهداف کلی:
 
الف: حوزه آموزش: ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای آموزشی دانشکده پزشکی
   - ارتقاء توانمندی های آموزشی بین بخشی و فرابخشی با دستگاههای معتبر
   - توسعه تحقق اهداف بسته های تحول آموزش
   - توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشکده پزشکی در راستای اولویت های معاونت آموزشی دانشگاه
   - توسعه زیرساخت های آموزشی دانشکده پزشکی ( نیروی انسانی ، فضای فیزیکی و تجهیزات آموزشی )
 
 
ب: حوزه تحقیقات و فناوری: ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی دانشکده پزشکی
   - ارتقاء توانمندیهای پژوهشی اعضای هیات علمی و کارشناسان
   - توسعه همکاری های پژوهشی بین بخشی و فرابخشی با دستگاههای معتبر در راستای اولویتهای معاونت تحقیقات و فناوری
   - توسعه تحقق اهداف ویژه واسپاری شده به دانشگاه علوم پزشکی
   - توسعه زیرساخت های پژوهشی ( آزمایشگاه ، تجهیزات مرتبط ) دانشکده پزشکی
 
 
ج: حوزه فرهنگی و دانشجویی: ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای فرهنگی دانشکده پزشکی
   - ارتقاء توانمندیهای فرهنگی اعضای هیات علمی ، کارکنان و دانشجویان
   - توسعه خدمات دانشجویی
   - توسعه همکاری با معاونت فرهنگی دانشجویی در جهت ارتقاء سلامت روان دانشجویان و مشارکت آنان در برنامه های فرهنگی