۱۴۰۲ شنبه ۵ فروردين
کارشناسان EDO
 

 

 

 

تصویر

 معرفی


 

نام و نام خانوادگی: رقیه خداجو

تخصص: آمار و مدارک پزشکی
رتبه علمی: کاردانی

محل خدمت: بیمارستان استاد مطهری

عنوان پست سازمانی: کارشناس آموزش بالینی و مسئول امور دستیاری اطفال

شماره خط مستقیم: 54640501-071

داخلی: -

پست الکترونیکی: 

 Khodajoo6010@gmail.com

شرح وظایف

1- تنظیم برنامه آموزشی و برنامه درمانگاه های اموزشی به صورت ماهیانه
2- تنظیم لیست اسامی دانشجویان و فرم نمرات عملیجهت حضور و غیاب ماهیانه به اساتید بالینی
3- اخذ برنامه کشیک از دانشجویان و تایپ برنامه و ارسال آن به سوپروایزر، مسئولین بخش ها و واحد تغذیه
4- توزیع لاگ بوک به دانشجویان در ابتدای هر ماه و دریافت و چک آن در پایان هر ماه جهت نمره دهی.
5- هماهنگی جهت برگزاری مورنینگ ها و کنفرانس ها با اساتید و اعلام در گروه واتساپی به دانشجویان
6- مدیریت سالن های آموزشی و نظارت بر نظافت و سیستم ها
7- حضور در مورنینگ و ژورنال کلاب و حضور و غیاب دانشجویان و ارائه فرم مربوطه جهت تکمیل.
8- اخذ سوالات پایان بخش از اساتید، تایپ آن و ارسال آن به دانشگاه جهت برگزاری آزمون آنلاین
9- ارسال اسامی دانشجویان به مرکز آموزش مجازی جهت آزمون آنلاین computer base.
10- حضور در دانشگاه به عنوان مراقب جلسه امتحان.
11- تصحیح اوراق امتحان و ارسال نمرات به مدیر گروه جهت تایید و اعلام آن به دانشجویان.
12- ارسال لیست اسامی به مرکز آموزش مجازی جهت عضویت در سامانه نوید جهت مطالعه مباحث.
13- بارگذاری مباحث و فایل های آموزشی در سامانه نوید.
14- بارگذاری تکلیف در سامانه نوید.
15- ثبت نمرات دانشجویان در لیست نمره و ارسال به دانشگاه جهت ثبت در سامانه هم آوا.
16- ثبت مرخصی اساتید و ارسال به دانشگاه.
17- هماهنگی با اساتید جهت حضور در مورنینگ و کنفرانس ها.
18- همکاری با دانشکده جهت ارسال مستندات برای اعتبار بخشی دانشکده.
19- انجام امور اعتبار بخشی واحدEDO بیمارستان استاد مطهری.
20- اطلاع رسانی وبینارها ، نامه ها و جلسات به اساتید.
21- همکاری با واحدEDC و انجام پایش جهت ارزیابی اساتید بخش.
22- ثبت مرخصی دانشجویان.
23- تشکیل پرونده جهت هر رزیدنت.
24- اخذ کشیک رزیدنتی و تایپ آن.
25- معرفی رزیدنت ها به بخش در جهرم .
26- معرفی به روتیشن در شیراز ، هماهنگی جهت سلف سرویس و اسکان.
27- اقدام و پیگیری جهت دریافت نمرات ارزشیابی روتیشن گذارنده شده در شیراز از کارشناس مربوطه.
28- ارزشیابی ماهیانه در روتیشن های گزرانده شده جهرم.
29- هماهنگی جهت مورنینگ و ژورنال رزیدنتی
30- هماهنگی با اساتید مربوطه جهت کنفرانس های هفتگی برای رزیدنت ها.
31- ثبت مرخصی رزیدنتی
32- دریافت سوال از اساتید و برگزاری امتحان رزیدنتی
33- دریافت و تایپ سوالات از اساتید جهت آزمون های پذیرش دستیار، ارتقاء، گواهینامه ، بورد تخصصی، آزمون های آنلاین و جامع شیراز ،KFP.
34- ثبت اطلاعات و نمرات رزیدنت ها جهت شرکت در آزمون های ارتقاء، گواهینامه ، بورد تخصصی.
35- هماهنگی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی و الزامی
36- هماهنگی در خصوص پایان نامه رزیدنت ها ( از ثبت عنوانپروپوزال الی جلسه دفاع پایان نامه)
37- ارسال نامه ماهیانه به مدیریت جهت پرداخت کارانه.
38- تکمیل فرم ترفیعات جهت اساتید و تایید توسط مدیرگروه ها وارسال به دانشگاه
 

فایل سوابق

1- سوابق تحصیلی:
   * اخذ مدرک فوق دیپلم رشته ضبط آمار و مدارک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1377
 
2- سوابق اجرایی :
   * فعالیت در واحد پذیرش بیمارستان استاد مطهری بمدت 20 سال
 

 

 
 

 

 

 

تصویر

 معرفی


 

نام و نام خانوادگی: فاطمه کاظمیان

تخصص: پرستار
رتبه علمی: کارشناس

محل خدمت: بیمارستان استاد مطهری

عنوان پست سازمانی: کارشناس آموزش بالینی

شماره خط مستقیم: 54640501-071

داخلی: 220

پست الکترونیکی: -

شرح وظایف

1- تنظیم برنامه آموزشی و برنامه درمانگاه های آموزشی به صورت ماهیانه
2- تنظیم لیست اسامی دانشجویان و فرم نمرات عملی جهت حضور و غیاب ماهیانه به اساتید بالینی
3- اخذ برنامه کشیک از دانشجویان و تایپ برنامه و ارسال آن به سوپروایزر، مسئولین بخش ها و واحد تغذیه
4- توزیع لاگ بوک به دانشجویان در ابتدای هر ماه و دریافت و چک آن در پایان هر ماه جهت نمره دهی
5- هماهنگی جهت برگزاری مورنینگ ها و کنفرانس ها با اساتید و اعلام در گروه واتساپی به دانشجویان
6- مدیریت سالن های آموزشی و نظارت بر نظافت و سیستم ها
7- حضور در مورنینگ و ژورنال کلاب و حضور و غیاب دانشجویان و ارائه فرم مربوطه جهت تکمیل
8- اخذ سوالات پایان بخش از اساتید، تایپ آن و ارسال آن به دانشگاه جهت برگزاری آزمون آنلاین
9- ارسال اسامی دانشجویان به مرکز آموزش مجازی جهت آزمون آنلاین computer base
10- حضور در دانشگاه به عنوان مراقب جلسه امتحان
11- تصحیح اوراق امتحان و ارسال نمرات به مدیر گروه جهت تایید و اعلام آن به دانشجویان
12- ارسال لیست اسامی به مرکز آموزش مجازی جهت عضویت در سامانه نوید جهت مطالعه مباحث
13- بارگذاری مباحث و فایل های آموزشی در سامانه نوید
14- بارگذاری تکلیف در سامانه نوید
15- ثبت نمرات دانشجویان در لیست نمره و ارسال به دانشگاه جهت ثبت در سامانه هم آوا
16- ثبت مرخصی اساتید و ارسال به دانشگاه
17- هماهنگی با اساتید جهت حضور در مورنینگ و کنفرانس ها
18- همکاری با دانشکده جهت ارسال مستندات برای اعتبار بخشی دانشکده
19- انجام امور اعتبار بخشی واحد EDO بیمارستان استاد مطهری
20- اطلاع رسانی وبینارها ، نامه ها و جلسات به اساتید
21- همکاری با واحد EDC و انجام پایش جهت ارزیابی اساتید بخش
22- ثبت مرخصی دانشجویان
23- ارزشیابی ماهیانه در روتیشن های گزرانده شده جهرم
24- هماهنگی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی و الزامی
 

سوابق

1- سوابق تحصیلی:
   * اخذ مدرک کارشناسی پرستاری سال 1395
 
2- سوابق اجرایی :
   * کارشناس مرکز مهارت های بالینی دانشکده پرستاری جهرم به مدت 3 سال
   * عضو کمیته مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پرستاری به مدت 2 سال
 

 

 
تاریخ :
1401/10/12
تعداد بازدید:
95
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal