۱۴۰۲ شنبه ۵ فروردين
مسئول EDO
 

 

 

 

تصویر

 معرفی

 

  
 

نام و نام خانوادگی: هاجر تقی زاده

تخصص: جراح و متخصص زنان و زایمان
رتبه علمی: -

محل خدمت: بیمارستان استاد مطهری

عنوان پست سازمانی: مسئول EDO

شماره خط مستقیم: 54640501-071

داخلی: -

پست الکترونیکی: 

 taghizade_ha@yahoo.com

شرح وظایف

1- دریافت خط مشی های مناسب از ریاست محترم دانشکده و مسولین مربوطه
2- برنامه ریزی و ارائه مشاوره به معاون آموزشی پژوهشی بیمارستان جهت ارتقای کیفیت آموزش پزشکی در چارچوب سیاست و برنامه های دانشکده پزشکی و بیمارستان
3- همکاری در تهیه و اجرای برنامه های ارتقا توانمندی های هیات علمی در زمینه برنامه ریزی آموزشی ، ارزشیابی اعم از فراگیران ، برنامه و اعضاهیات علمی ، روش های تدریس و یادگیری، پژوهش در آموزش و مدیریت تغییر تحت نظارت EDC دانشگاه
4- ارائه مشاوره به بخش ها و گروههای بیمارستانی در زمینه بازنگری برنامه های آموزشی ، اصلاح روند ارزشیابی آموزشی ، به کارگیری روشهای جدید آمورش و یادگیری و هدایت طرح های پژوهشی در آموزش در حیطه آمورش بالینی
5- نظارت و ارزشیابی عوامل موثر در ارتقا آموزشی و ارائه بازخورد لازم به معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان و دفتر توسعه آموزش دانشکده و دانشگاه
6- انجام طرح های پژوهش در آموزش به صورت مشترک با بخش ها و گروههای بیمارستانی در حیطه آموزش بالینی و زیر نظر دفتر توسعه آموزش دانشکده و EDC دانشگاه
7- برنامه ریزی در جهت اجرای سنجه های اعتباربخشی آموزش زیرنظر معاون آموزشی بیمارستان
8- توانمندساری و حمایت اعضای هیات علمی جهت اجرای برنامه ای نوآورانه با حمایت و نظارت EDC
9- تدوین و بازنگری برنامه های درسی دانشکده با همکاری گروههای آموزشی مربوطه و نظارت EDC
10- نیازسنجی آموزشی اعضا هیات علمی دانشکده مربوطه و ارانه گزارش به EDC
11- ارائه گزارش عملکرد به EDC دانشگاه و معاون آموزش دانشکده
12- پایش ، ارزشیابی ، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در سطح بیمارستان
13- اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
14- توانمندسازی اعضا هیات علمی در حیطه هیا مختلف آموزش علوم پزشکی بر اسای نتاسج نیاز سنجی ، سیاست ها و اولویت های آموزشی بیمارستان با مشارکت EDC
15- توسعه روشهای یاددهی و یادگیری در بیمارستان تابعه با نظارت و حمایت EDC
16- نظارت، ارزشیابی و تحلیل آزمون‌های بیمارستان مربوطه
17- اجرا طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشکده و EDC با حمایت EDC
18- همکاری با EDC سایر دانشکده ها و بیمارستان های دانشگاه به منظور تبادل تجربیان ، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های آنها
19- پایش و نظارت بر عملکرد و فعالیت های واحد توسعه آموزش بیمارستان ها
 

فایل سوابق

-
 

 

 
تاریخ :
1401/10/12
تعداد بازدید:
66
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal