۱۴۰۱ جمعه ۱۱ آذر
مدیر گروه
 

 

 

 

تصویر

 معرفی


 

نام و نام خانوادگی: ژیلا رحمانیان

تخصص: متخصص داخلی
رتبه علمی: استادیار

محل خدمت: بیمارستان سیدالشهدا/ بیمارستان پیمانیه

عنوان پست سازمانی: مدیر گروه داخلی

شماره خط مستقیم: 54142000-071

داخلی: -

پست الکترونیکی: 

h.rahmanian@jums.ac.ir

شرح وظایف

1- نظارت بر کیفیت تدریس اساتید گروه
2- نظارت بر توزیع واحد های تدریس به صورت قانونی برای تمامی اعضای گروه
3- ارائه گزارش در پایان هر نیمسال و پیشنهاد در خصوص بهبود فرایندهای جاری آموزشی در خصوص گروه داخلی به دانشکده پزشکی
4- همکاری با دیگر گروه های آموزشی دانشکده و EDC
5- برنامه ریزی منسجم درمانی برای اساتید گروه و ارتباط با معاونت درمان دانشگاه
6- برنامه ریزی منسجم برای آموزش دستیاران تخصصی
 

سوابق

  

 

 
 
 
 

 

 

 

تصویر

 معرفی


 

نام و نام خانوادگی: مسیح اله شاکری

تخصص: متخصص داخلی
رتبه علمی: استادیار

محل خدمت: دانشکده پزشکی

عنوان پست سازمانی: مدیر گروه داخلی

شماره خط مستقیم: 54230009-071

داخلی: -

پست الکترونیکی: 

masihshakeri@yahoo.com

شرح وظایف

1- تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیم سال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده
2- ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یکی از اعضای گروه
3- نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی
4- تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاری اعضاء گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده
5- تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط
6- تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات ، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است
7- پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده
8- انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتاب ها، نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده
9- پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه رأساً یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
10- ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده
 

سوابق

 

 

 
تاریخ :
1401/08/28
تعداد بازدید:
96
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal