۱۴۰۱ شنبه ۱۲ آذر
مدیر گروه
 

 

 

 

تصویر

 معرفی


 

نام و نام خانوادگی: فرزان مدرسی

تخصص: باکتری شناسی پزشکی
رتبه علمی: استادیار

محل خدمت: دانشکده پزشکی

عنوان پست سازمانی: مدیر کروه باکتری شناسی و ویروس شناسی

شماره خط مستقیم: 54340000-071

داخلی:  239

پست الکترونیکی: 

modarresifarzan@gmail.com

شرح وظایف

1- تهیه برنامه اجرائی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه براساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده
2- ابلاغ برنامه‌های اجرائی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضای گروه
3- نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی
4- تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده
5- تجدید نظر مستمر در برنامه‌ ‌ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط
6- تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهاد ها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرائی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه‌ ها و آئین نامه‌ ها و مصوباتی که رئیس دانشکده یا آموزشکده ارسال کرده است
7- پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده
 

فایل سوابق

مشاهده فایل سوابق

 

 

 
تاریخ :
1401/06/22
تعداد بازدید:
92
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal