۱۴۰۱ جمعه ۱۱ آذر
کارشناس
 

 

 

 

تصویر

 معرفی


 

نام و نام خانوادگی: سمیه فخرایی

تخصص: پرستار
رتبه علمی: کارشناس

محل خدمت: بیمارستان سیدالشهدا

عنوان پست سازمانی: کارشناس اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی/ پرستار

شماره خط مستقیم: 54142000-071

داخلی: -

پست الکترونیکی: 

 fakhraeisomayeh091@gmail.com

شرح وظایف

1- پیگیری و انجام کلیه امور آموزشی مربوط به اساتید و دانشجویان در بخش های یورولوژی-جراحی-ENT-رادیولوژی بیمارستان سیدالشهدا
2- انجام امور مربوط به واحد توسعه آموزش در راستای شرح وظایف اعلام شده
3- پیگیری ،هماهنگی جلسات ،تهیه مستندات و بارگزاری در سامانه اعتباربخشی بیمارستان آموزشی تحت نظارت مسئول اعتباربخشی
4- پیگیری و انجام امور مربوط به تهیه مستندات و پیگیری انجام امور اعتباربخشی پزشکی عمومی
 

فایل سوابق

1- کارمند مرکز بهداشت از سال90 تا 93
2- کارمند بیمه بیمارستان پیمانیه از 93 تا1400
3- مسئول اعتبار بخشی بیمارستان پیمانیه از سال 1400 تا 1401
4- کارشناس آموزش بیمارستان سیدالشهدا از سال 1401
 

 

 
تاریخ :
1401/06/14
تعداد بازدید:
101
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal