۱۴۰۱ جمعه ۱۱ آذر
کارشناس EDU
 

 

 

 

تصویر

 معرفی


 

نام و نام خانوادگی: فاطمه کاظمیان

تخصص: پرستار
رتبه علمی: کارشناس

محل خدمت: بیمارستان استاد مطهری

عنوان پست سازمانی: کارشناس آموزش بالینی

شماره خط مستقیم: 54640501-071

داخلی: 220

پست الکترونیکی: -

شرح وظایف

1- تنظیم برنامه آموزشی و برنامه درمانگاه های آموزشی به صورت ماهیانه
2- تنظیم لیست اسامی دانشجویان و فرم نمرات عملی جهت حضور و غیاب ماهیانه به اساتید بالینی
3- اخذ برنامه کشیک از دانشجویان و تایپ برنامه و ارسال آن به سوپروایزر، مسئولین بخش ها و واحد تغذیه
4- توزیع لاگ بوک به دانشجویان در ابتدای هر ماه و دریافت و چک آن در پایان هر ماه جهت نمره دهی
5- هماهنگی جهت برگزاری مورنینگ ها و کنفرانس ها با اساتید و اعلام در گروه واتساپی به دانشجویان
6- مدیریت سالن های آموزشی و نظارت بر نظافت و سیستم ها
7- حضور در مورنینگ و ژورنال کلاب و حضور و غیاب دانشجویان و ارائه فرم مربوطه جهت تکمیل
8- اخذ سوالات پایان بخش از اساتید، تایپ آن و ارسال آن به دانشگاه جهت برگزاری آزمون آنلاین
9- ارسال اسامی دانشجویان به مرکز آموزش مجازی جهت آزمون آنلاینcomputer base
10- حضور در دانشگاه به عنوان مراقب جلسه امتحان
11- تصحیح اوراق امتحان و ارسال نمرات به مدیر گروه جهت تایید و اعلام آن به دانشجویان
12- ارسال لیست اسامی به مرکز آموزش مجازی جهت عضویت در سامانه نوید جهت مطالعه مباحث
13- بارگذاری مباحث و فایل های آموزشی در سامانه نوید
14- بارگذاری تکلیف در سامانه نوید
15- ثبت نمرات دانشجویان در لیست نمره و ارسال به دانشگاه جهت ثبت در سامانه هم آوا
16- ثبت مرخصی اساتید و ارسال به دانشگاه
17- هماهنگی با اساتید جهت حضور در مورنینگ و کنفرانس ها
18- همکاری با دانشکده جهت ارسال مستندات برای اعتبار بخشی دانشکده
19- انجام امور اعتبار بخشی واحدEDO بیمارستان استاد مطهری
20- اطلاع رسانی وبینارها ، نامه ها و جلسات به اساتید
21- همکاری با واحدEDC و انجام پایش جهت ارزیابی اساتید بخش
22- ثبت مرخصی دانشجویان
23- ارزشیابی ماهیانه در روتیشن های گزرانده شده جهرم
24- هماهنگی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی و الزامی
25- ارسال نامه ماهیانه به مدیریت جهت پرداخت کارانه
26- تکمیل فرم ترفیعات جهت اساتید و تایید توسط مدیرگروه ها و ارسال به دانشگاه
 

سوابق

1- سوابق تحصیلی:
   * اخذ مدرک کارشناسی پرستاری سال 1395
 
2- سوابق اجرایی :
   * کارشناس مرکز مهارت های بالینی دانشکده پرستاری جهرم به مدت 3 سال
   * عضو کمیته مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پرستاری به مدت 2 سال
 

 

 
تاریخ :
1401/06/19
تعداد بازدید:
88
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal