۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۳ مرداد
ساختار و اعضاء

مسئول کمیته:

خانم دکتر عبیری(مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی)

مدرک تحصیلی :متخصص طب اورژانس

رتبه علمی : استادیار

راه ارتباطی samaneh.abiri@gmail .com                                         

 

اعضا:

·         خانم دکتر حق بین(رئیس دانشکده پزشکی)

·         خانم دکتر متین(معاونت آموزش بالینی دانشکده/ معاون دوره پزشکی عمومی)

·         خانم دکتر عبیری(مسئول دفتر توسعه اموزش دانشکده پزشکی)

·         خانم دکتر پورمختاری(معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان اموزشی درمان پیمانیه)

·         خام دکتر معمار (معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان آموزشی درمانی شهید مطهری)

·         خانم دکتر سفید فرد (مسئول دفتر توسعه آموزش بیمارستان آموزشی درمانی پیمانیه)

·         آقای دکتر چگین (مسئول دفتر توسعه آموزش بیمارستان آموزشی درمانی شهید مطهری)

·         آقای دکتر ارجمند (معاونت بهداشتی)

·         آقای دکتر نیکو سیر (معاونت دارو و غذا)

·         آقای دکتر رعیت دوست (عضو هیات علمی علوم بالینی)

·         خانم دکتر آتش پور (عضو هیات علمی علوم پایه)

·         آقای دکتر رضاییان (نماینده معاونت درمان)

تاریخ :
1400/04/28
تعداد بازدید:
59
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal