۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير
مرحله اكسترني

روتيشن اكسترني ورودي 92

 

 

بهمن

اسفند

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

1

طب

ENT

راديو

پوست

اطفال

اطفال

توان

روان

داخلي

داخلي

چشم

بيهوشي

2

بيهوشي

چشم

داخلي

داخلي

توان

روان

اطفال

اطفال

راديو

پوست

ENT

طب

3

اطفال

اطفال

طب

ENT

راديو

پوست

بيهوشي

چشم

داخلي

داخلي

توان

روان

4

توان

روان

داخلي

داخلي

چشم

بيهوشي

راديو

پوست

ENT

طب

اطفال

اطفال

5

راديو

پوست

ENT

طب

اطفال

اطفال

توان

روان

چشم

بيهوشي

داخلي

داخلي

6

داخلي

داخلي

بيهوشي

چشم

توان

روان

اطفال

اطفال

طب

ENT

راديو

پوست

7

اطفال

اطفال

راديو

پوست

ENT

طب

چشم

بيهوشي

توان

روان

داخلي

داخلي

8

چشم

بيهوشي

توان

روان

داخلي

داخلي

طب

ENT

راديو

پوست

اطفال

اطفال

9

راديو

پوست

اطفال

اطفال

طب

ENT

داخلي

داخلي

توان

روان

بيهوشي

چشم

10

داخلي

داخلي

توان

روان

بيهوشي

چشم

راديو

پوست

اطفال

اطفال

طب

ENT

11

ENT

طب

اطفال

اطفال

راديو

پوست

داخلي

داخلي

بيهوشي

چشم

توان

روان

12

توان

روان

چشم

بيهوشي

داخلي

داخلي

ENT

طب

اطفال

اطفال

راديو

پوست

 

دانلود فايل ورد... دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/09/28
تعداد بازدید:
2353
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal