۱۳۹۹ يکشنبه ۹ آذر
كارشناسان آموزش

 

تصوير

معرفي

 

نام و نام خانوادگي: حجت اله حورنگ

سمت: مدير آموزش علوم پايه

شماره تماس: 07154331521

شماره داخلي: 330

 

سوابق

  

شرح وظايف

 

 

 

 

تصوير

معرفي

 مريم زارعيان

نام و نام خانوادگي: مريم زارعيان

سمت: كارشناس آموزش باليني دانشگاه

شماره تماس: 07154331521

داخلي: 241

 

سوابق

 

كارشناس اموزش باليني بيمارستان مطهري از سال 1393

 

شرح وظايف

 

 

 

 

تصوير

معرفي

  سحر عبداللهي

نام و نام خانوادگي: سحر عبداللهي

سمت: كارشناس آموزشي دانشكده پزشكي

شماره تماس: 07154331521

داخلي: 241

 

سوابق

 

 

شرح وظايف

 

 

 

 

تصوير

معرفي

 باستاني

نام و نام خانوادگي: ياسمن باستاني

سمت: كارشناس آموزش باليني بيمارستان پيمانيه

شماره تماس: 07154230009

 

سوابق

 

 

شرح وظايف

 

 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1398/07/10
تعداد بازدید:
3261
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal